Ifjúsági ház

Története - Ötlettől a feladatellátásig

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület alakulása idején az alapszabály megalkotásának egyik meghatározó eleme volt alternatívákat, lehetőségeket nyújtani a fiatalok szabadidős tevékenységéhez, illetve olyan teret biztosítani számukra, amelyben mindenki megtalálhatja azt, amivel foglalkozni szeretne.

Az 1998 – 2000 közötti két év ötletellésekkel telt - hogyan lehet ezeket az elképzeléseket megvalósítani. Így egyesületünk a művelődési központban (ahová bejegyzésre került) is próbálkozott programok szervezésével, de elég nehezen tudta azokat a helyzeteket, viszonyokat magáévá tenni, amellyel a művelődési központ működési struktúrája rendelkezett.

Ekkor jött az a felvetés, hogy jó lenne a fiataloknak egy olyan hely, ahol koncerteket lehet szervezni, ahol információhoz lehet jutni, ahová „csak úgy” be lehet ülni. Ebből jött az ötlet egy blues kocsma létrehozására, de ez elég nagy ellenvetést, nemtetszést váltott ki az akkori városvezetés, valamint a polgármesteri hivatal tisztségviselői részéről, mivel magának a kocsmának van egy jellegzetes arculata a városban, és féltek, hogy ez az elképzelés éppen olyan formát és tartalmat ölt. Így ezt az ötletet elvetettük, ám a terveket továbbszőttük.

Miután ebben az időben zárt be Hajdúnánáson a mozi, és további üzemeltetése bizonytalan volt, elkezdtünk abban az épületben, térben gondolkodni. Az önkormányzatnak az egyesület elképzelései az épület hasznosítását illetően tetszettek, de kikötésük az volt, hogy az általunk fontosnak ítélt feladatok mellett a mozit, mint a városi közösségi, közművelődési kultúrához tartozó elemet mindenfélekeppen életben kell tartani, és ennek a működtetéséről az egyesületnek gondoskodnia kell.

Hatalmas lelkesedéssel és lendülettel fogott az egyesület ebbe a munkába, hozzá kell tenni, egy árva fillér nélkül. Célunk az volt, hogy ebből a rendkívül rossz állapotban lévő épületből valami olyasmit hozzunk létre, melyben a fiatalok megtalálhatják közösségi igényeikre a válaszokat, lehetőségeket.

Ettől a pillanattól vált az egyesület és önkormányzat viszonya egy állandó, rendszeres kommunikációs csatornává, amely arról szólt, hogyan lehet ezt az épületet minél jobb állapotba hozni, és minél színvonalasabban működtetni.

Az évek során bebizonyítottuk hogy az egyesület alkalmas az épület működtetésére. Alapvetően a mozi és az információszolgáltatás volt az, ami itt szerepet kapott, ám ehhez megfelelő támogatást az önkormányzat nem biztosított, illetve sosem volt egy nyílt elhatározás a részükről azzal kapcsolatban, hogy erre a városban szükség van.

A különböző szolgáltatások fejlesztése érdekében folyamatosan kerestük a pályázati lehetőségeket, de a nagyobb jelentőségű fejlesztések az évek során mindig meghiúsultak. Időközben személyi konfliktusok alakultak ki a város és az egyesület vezetése között. Ennek legfőbb oka az volt, hogy mi a fejlődést, fejlesztést szorgalmaztuk, és ennek egyfajta hátráltatója volt az önkormányzat, mert önkormányzati épületről révén szó, mindig az ő helybenhagyásukra volt szükség. Ezeket a döntéseket sokszor nehezen tudomásul véve, mi folytattuk a munkánkat, mert láttuk azt, hogy hova akarunk eljutni, és az odavezető út is egyre inkább kirajzolódott.

A célunk egy olyan közösségi tér létrehozása volt, ahol egyszerre több közösség tudja tevékenységeit folytatni, mindezek mellett az egyesület által ellátott szolgáltatások - mozi, teleház, ifjúsági információs pont, ifiház - párhuzamosan tud működni.

Azt láttuk, hogy amíg a város vezetése részéről nincs egy olyan politikai akarat, amely biztosítja, hogy ezek a tevékenységek olyan fontosságúak a város életében, melyért anyagi és erkölcsi többlettámogatást is hajlandó biztosítani, addig bármilyen erőfeszítéseket tesz is az egyesület, feladatát nem tudja a maximális hatékonysággal ellátni.

Eredménytelenül bombáztuk az önkormányzatot különböző olyan pályázati lehetőségekkel, amelyek az épület felújítását, bővítését és fejlesztését szolgálták volna, mígnem elérkezett egy olyan pillanat, mikor az egyik pályázati lehetőségre elkészített tervünket azzal utasították vissza, hogy azt egy nagyobb, városrekonstrukciós projekt egyik elemeként kívánják megvalósítani.

Ezután a következő feladatunk az volt, hogy ez a programelem, vagyis a régi Bocskai Mozi funkcionális átalakítása ifjúsági, közösségi házzá, részeleme legyen az önkormányzat által beadott városrekonstrukciós pályázati programnak. Miután ez a pályázat támogatást nyert, következő feladatunknak azt éreztük, hogy a kivitelezési munkálatokat oly módon próbáljuk meg figyelemmel kísérni, hogy azok a korábban általunk megálmodott tervek alapján a lehető legmagasabb színvonalon valósuljanak meg. Elsődleges célunk az volt, hogy a műszaki fejlesztések, gépészeti korszerűsítések mellé kiszámítható, az igényekre és lehetőségekre épülő szakmai munka tudjon az épület falai között a későbbiekben megvalósulni.

Azt láttuk, hogy egy ekkora beruházást, és értéknövekedést követően, csak tisztázott körülmények között, a működési feltételeket és a folyamatos szakmai munkát garantáló szerződéssel szabad csak folytatni a munkánkat. Az önkormányzat a pályázati program kapcsán vállalta, hogy az épületen belül ifjúsági házat, mozit, teleházat és kávézót működtet, melyhez partnerként felkérte az egyesületet.

Funkciói

Amikor a beruházás elkészült, a képviselő testület úgy határozott, hogy ezeket a feladatokat mint város önként vállalt feladatként el kívánja látni, és ezeknek az ellátásával az Okkal- Más- Okkal Ifjúsági Egyesületet bízza meg. Átgondolva a feladat nagyságát és komplexitását, arra kértük az önkormányzatot, hogy tegye lehetővé a házban folyó szakmai irányítás személyi feltételének hátterét, és biztosított legyen a ház nyitva tartása, folyamatos működtetése, azaz a rezsi költségek fedezése. Ezt az önkormányzat elfogadta, így a működési költség felét az önkormányzat, a másik felét pedig az egyesület biztosítja.

Ha áttekintjük, hogy az elmúlt 10 év hogyan is zajlott folyamatos viták, egyeztetések, egyet nem értések közepette, eljutunk odáig, hogy alapcélként kitűzött álmunk (vagyis, hogy a városban legyen egy olyan tér a fiatalok számára, ahol a szabadidő eltöltéséhez egyfajta alternetívát kapnak a piaci szereplők szolgáltatásain túl) 2007 elejére megvalósult.

Bízunk benne, hogy a hajdúnánási ifiház hosszú távon egy jól működő szolgáltató ház lesz, elsősorban a hajdúnánási emberek, fiatalok megelégedésére szolgálva.

Az Ifjúsági Ház egy nyitott közösségi tér. Fontos, hogy korosztálytól függetlenül városunk minden lakója számára elérhető és használható legyen. Ugyanakkor alapvető feladata, hogy a városban élő ifjúsági korcsoport számára alternatívát kínáljon az információhoz jutás, a közösségi művelődés- szórakozás tekintetében, a fiatalok autonómiáját és személyiségük kibontakozását elősegítse annak érdekében, hogy a helyi társadalom életében aktív, felelős szerepet vállalhassanak.

Megtalálható itt:

Ifjúságsegítés

Mondd el az ötleted! Mi helyet adunk és segítünk megvalósítani! Ez akár a jelszavunk is lehetne, és tulajdonképpen az ifjúságsegítői tevékenység alapját jelenti. A munka célja, hogy a fiatalok könnyebben kapcsolódjanak be társadalmi együttműködésekbe, pontosabban találják meg helyüket a gyorsan változó világban. Az ifjúságsegítői tevékenység legelterjedtebb módszere a közösségekkel való együttműködés, a fiatalok csoportjaival, szervezeteivel való közös munka.

A fiatalok igényeinek, szükségleteinek megfogalmazása után mi segítséget nyújtunk ezek megvalósításában szakmai és infrastrukturális háttér biztosításával. Ezzel érhetjük el az ifjúság társadalmi aktivitásának növelését, öntevékenységük kibontakozását.

Az ifjúságsegítői tevékenység nemcsak az ifjúsági házban zajlik, hanem megkeressük a fiatalokat és közösségeiket különböző helyszíneken, hogy képet kapjunk arról, milyen céljaik, terveik, igényeik vannak, melyek elérésében segítők lehetünk.

A művelődési és közösségi házakban megszokott programszervezési struktúrával ellentétben, a közösségi programok szervezése során nem a résztvevők toborzása a cél szervezett, kötött időtartamú és szabályozott keretek között működő programon való részvételre, hanem az igények felmérése után lehetőségek felsorakoztatása és a fiatalok által kiválasztott programok megszervezéséhez, megvalósulásához való segítségnyújtás.