Rólunk

Az Okkal-Más-Okkal Ijfúsági Egyesületet 1998-ban vállalkozó szellemű hajdúnánási fiatalok alakították a helyi ifjúsági közélet formálása céljából Tagjainak száma 20 fő, önkéntesek külső segítők száma 10-15 fő. A korosztály összetétele 16-33 év között van.


Célunk és küldetésünk
• Közreműködni a város ifjúságpolitikájának alakításában, a helyi szervezetekkel együttműködve minél több fórumon képviselni a hajdúnánási fiatalok érdekeit.
• Az országos, megyei, szervekkel való kapcsolattartás, a tagsággal kiépített belső érdekegyeztetési mechanizmus segítségével a helyi ifjúság érdekeinek megfogalmazása és képviselete.
• Lehetőség szerint újság,, vagy egyéb kiadványok megjelentetése
• Kulturális-, szabadidős-, és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása.
• Teret biztosítani a kultúra és közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségeknek.
• Hagyományőrzés és tradícióápolás mellett kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a hasonló területeken működő társszervezetekkel.
• Felvilágosító és megelőző propagandát folytatni a fiatalok érdekében.
• Minél szélesebb körben információt nyújtani a fiatalokat érintő területekről: művelődés, szabadidő eltöltés, sport, szünidős programok, alakalmi munkavállalás...
• A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
• Kezdeményezni, támogatni és megvalósítani foglalkoztatási programokat.
• Ifjúsági Ház működtetése.
• Teleház működtetése
• Mozi működtetése.

Az elmúlt években tevékenységi körünk állandóan bővült. Ma már igyekszünk programjainkkal minden korosztályt megtalálni. Arra törekszünk, hogy városunk kulturális sokszínűségéhez hozzájáruljunk, társadalmi értékeit gazdagabbá tegyük, közös jövőnket építsük. A közel 10 éves tevékenységünk során munkánk hatékonysága érdekében regionális és nemzetközi kapcsolatokat alakítottunk ki, hogy a legjelentősebb vállalásunkat, az ifjúsági ház működtetését minél hatékonyabban tudjuk végezni. Települési ifjúsági felmérést készítettünk a városban élő, főleg a 14-29 éves korosztály körében, azzal a céllal, hogy megismerjük az érintettek igényeit, elvárásait, jövőképét, valamint az eredmények ismeretében meghatározzuk az irányokat az egyesület szakmai tevékenységében. Folyamatosan építjük kapcsolatainkat hazai és nemzetközi ifjúsági szervezetekkel. Részt veszünk ifjúsági cserékben, nemzetközi tanulmányutakon egyaránt. Célunk egyrészt a hazai ifjúsági közösségi terek működtetőivel egy szakmai hálózat működtetése és hosszú távú fejlesztése, másrészt az Európai Unió néhány tagországában folyó ifjúsági munka megismerése, a hasznosítható tapasztalatok átültetése, valamint új kapcsolatok építése, együttműködési lehetőségek keresése.